Ljud, bild, text & design!

daStudio PR grundades som verksamhet redan i slutet på nittiotalet. Verksamheten har sedan dess utvecklats och omfattar idag information, reklam, foto, illustrationer, musik, film, och layout. daStudio PR är idag ett företag som arbetar i en projektorienterad organisation och därmed har korta tider från beställning till leverans.

 

 

Handlar det om att paketera och presentera information kan daStudio hjälpa till med att allokera rätt resurser i rätt skede, och därmed få mer valuta för pengarna. Inget uppdrag är för litet, men det finns många som är för stora. Vi vet helt enkelt var vår kunskap slutar, men också vad som finns innanför våra egna kompetensramar och hur vi använder våra verktyg.

”Inget uppdrag är
för litet, men det
finns många som är
för stora”

Stora delar av verksamheten är sprungen ur forskningsnära socioteknisk utveckling och provning av hjälpmedel för personer med funktionshinder. I detta ingår även informationsarbete, t ex teknisk dokumentation, och eftersom informationssidan även efterfrågats inom andra verksamheter fattades tidigt 2009 ett strategiskt beslut om att utveckla de två grundläggande perspektiven parallellt. Detta innebär att daStudios kunskaper nu finns tillgängliga för en bredare målgrupp.

2012 (14th year) no 3